POZNAJ GŁÓWNĄ GAŁĄŹ WSPÓLNOTY “WODA ŻYCIA”

 

Po co jest wspólnota?

Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzi między nami, tworząc z nas wspólnotę. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie powstały zaraz po Pięćdziesiątnicy, a więc po zesłaniu Ducha Świętego. Można powiedzieć, że od zesłania Ducha Świętego ujawnił się Kościół jako wspólnota uczniów Jezusa. Ta wspólnota rozszerzała się bardzo dynamicznie. Dzieje się tak również i dzisiaj.

Człowiek, który uwierzył w Miłość Boga, który z całą swoją grzesznością i małością otworzył się na Jezusa Chrystusa, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem, powinien uczynić następny krok – wejść do konkretnej wspólnoty jako środowiska wiary,aby tam wzrastać w Duchu Świętym, wzrastać w nowym życiu, które otrzymał od Jezusa. Trwanie we wspólnocie jest konsekwencją tej pierwszej decyzji – otwarcia się na Pana.

WSPÓLNOTA JEST DLA CIEBIE!
To nie Ty jesteś dla wspólnoty, ale wspólnota jest dla Ciebie.

– abyś doświadczył spotkania z Jezusem,
– abyś odkrył i przyjął, że jesteś zbawiony,
– abyś rozpoznał tu swoje powołanie do świętości,
– abyś dowiedział się kim jesteś i odkrył Boży plan.

Wspólnota jest miejscem rozwoju nowego człowieka w każdym z nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby wielbić Pana i przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. To tu, we wspólnocie, słuchamy Słowa Bożego – karmimy się nauką Chrystusa, aby wzrastać w wierze. Tutaj też doświadczamy miłości, akceptacji, przyjaźni – przez służbę, w której realizujemy ideał życia chrześcijańskiego. Tu rozpoznajemy nasze życiowe powołanie (małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, misyjne itd.) i otrzymujemy moc, aby iść tą drogą.

WSPÓLNOTA JEST DLA PARAFII!
Kościół ma być dynamiczny, a do tego potrzeba parafiom wspólnot.

– stanowimy część Duszpasterstwa Akademickiego
– pomagamy w organizacji wydarzeń liturgicznych, czuwań,
– współpracujemy z Zespołem Charytatywnym
– otaczamy modlitwą zarówno kapłanów jak i parafian

Cały Kościół składa się z parafii i diecezji. Jest to taki ,,podział administracyjny”. Jest budynek kościelny – świątynia, jest proboszcz, są ks. wikariusze. Jest terytorium, a w nim ludzie. Bardzo różni. Kościół ma być dynamiczny, a do tego potrzeba parafiom wspólnot. Teren parafii to przestrzeń misyjna. To nasze zadanie. Nawet jeśli pochodzimy z różnych stron Polski i mieszkamy w wielu parafiach to spotykamy się w konkretnej świątyni i jest tu konkretny pasterz. Wspólnota ma służyć odnowie parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓLNOTA JEST DLA ŚWIATA!
Wspólnota jest zaczynem Królestwa Bożego w świecie.

– we wspólnocie tworzą się dojrzałe powołania
– dajemy świadectwo w naszym środowisku
– angażujemy się w działania Kościoła warszawskiego
– uczestniczymy w życiu Kościoła Powszechnego

Każda mała wspólnota odnajduje się w wielkiej wspólnocie, jaką jest Kościół Powszechny. Kościół jest posłany do świata, aby głosić Ewangelię i przemieniać świat. W tej misji Kościoła uczestniczą wszystkie małe wspólnoty, tak obecnie liczne. To jest podstawowe zadanie wspólnot i jest ono realizowane na różne sposoby. Nasza wspólnota ,,Woda Życia” jest posłana szczególnie do środowiska akademickiego, aby ewangelizować, tzn. pomagać w odnalezieniu Chrystusa. Jesteśmy cząstką Kościoła Powszechnego i działamy w jedności z całym Kościołem. Wyraża się to w szczególnie w naszej więzi z Pasterzem Archidiecezji Warszawskiej.

Wspólnota jest dla świata, a ,,świat” to różni ludzie – dużo niewierzących, wątpiących – także wśród chrześcijan. Są różne struktury – polityczne, ekonomiczne, naukowe… My jesteśmy środowiskiem akademickim i jest to pojęcie bardzo szerokie. Jesteśmy na uczelniach, w miejscach pracy – i to jest nasz świat. Mamy być ,,solą ziemi i światłem świata”.

Elementy spotkania wspólnoty

Wspólnota Woda Życia spotyka się w każdy wtorek o godzinie 20.00 w Kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza w Warszawie. Nasze spotkania mają charakter ewangelizacyjny. Pragniemy by każdy, niezależnie od tego czy jest z nami po raz pierwszy, czy przychodzi od lat, mógł osobiście spotkać Jezusa Chrystusa i wyznać, że Jezus jest Panem i Zbawicielem jego życia.

Prawdziwą relację z Bogiem buduje się przez modlitwę, dlatego też to właśnie modlitwa jest zasadniczym elementem naszych spotkań. Jest to modlitwa radosna, żywa i spontaniczna, a uczymy się jej dzięki Duchowi Świętemu, którego przyzywamy zawsze na samym początku. To właśnie Duch Święty – „Woda Życia” – jak mówi Apokalipsa św. Jana, jest najgłębszym pragnieniem naszego serca. Duch Święty modli się w nas, uwalnia uwielbienie, dziękczynienie, wstawiennictwo, modlitwę językami, charyzmaty…

 

Miesięczny rytm spotkań wspólnoty.

W pierwszy wtorek miesiąca odbywa się Eucharystia – Źródło i Szczyt naszej wspólnoty. Jest to najważniejsze spotkanie wspólnotowe. W kolejne wtorki odbywają się spotkania modlitewne. Stałym elementem są uwielbienie, słuchanie Słowa Bożego, spotkania małych grupek. Tydzień po Eucharystii głoszona jest dłuższa konferencja, której przedłużeniem jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Tydzień później większość spotkania poświęcona jest na spotkania małych grupek. Miesiąc kończymy spotkaniem z dłuższym uwielbieniem, na którym obecna jest także modlitwa wstawiennicza.

Cała wspólnota podzielona jest na małe grupki dzielenia – komórki ewangelizacyjne. Spotykają się one każdego tygodnia, zwykle po zakończeniu wspólnej modlitwy. Tu powracamy do Słowa Bożego, którym modliliśmy się na spotkaniu. Dzielimy się doświadczeniem służby w dziele ewangelizacji, a także naszym zaangażowaniem we wspólnocie.

Więcej informacji na stronie głównej  WODA ŻYCIA

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close